Οροι και συνθήκες Ενοικίασης - Πολιτική Ασφάλισης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Όλοι οι ενοικιαστές οχημάτων καλύπτονται από πυρκαγιά, κλοπή και αστική ευθύνη έναντι τρίτων. FULL DAMAGE WAIVER (FDW) Όλα τα αυτοκίνητά μας μπορούν να έχουν πλήρη ασφάλιση με μικρή απαλλαγή, που καλύπτει μέρος από τα έξοδα επισκευής σε περίπτωση ατυχήματος, το FDW ισχύει μόνο σε περίπτωση που οι κανόνες κυκλοφορίας δεν έχουν παραβιαστεί. Το ασφάλιστρο FDW με ελάχιστη απαλλαγή είναι προαιρετικό και Μπορεί να ζητηθεί πριν από την ενοικίαση αυτοκινήτου. Ζημιές κάτω από το αυτοκίνητο ή τα ελαστικά και οι τροχοί δεν καλύπτονται από καμία ασφάλιση. Δεν καλύπτεται η ζημιά επί σκοπού, η κατόπιν της χρήσης αλκοόλ, και ουσιών καθώς και κατόπιν παραβίασης των οδικών κανόνων.
ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Το εσωτερικό, τα τζάμια/καθρέπτες και το κάτω μέρος από το αυτοκίνητο. Επίσης όταν ο οδηγός προκαλεί ατύχημα υπό την επίδραση ναρκωτικών ή αλκοόλ. Επίσης εάν ο οδηγός του οχήματος είναι μη εξουσιοδοτημένος ως οδηγός στη συμφωνία ενοικίασης. Επίσης εάν ο ενοικιαστής δεν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για ασφαλή στάθμευση και κλείδωμα του αυτοκινήτου. Επίσης εάν το αυτοκίνητο είναι παράνομα σταθμευμένο, καθώς και ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα του οχήματος να οδηγείται σε δρόμο που δεν ήταν κατάλληλος για αυτό το όχημα (π.χ. χωματόδρομος).

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ /ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΩΝ: Η ελάχιστη ηλικία οδηγού για ενοικίαση  αυτοκινήτου στα Χανιά είναι 23 έτη.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ /ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: Ο οδηγός πρέπει να έχει έγκυρη άδεια οδήγησης που να κατέχεται για τουλάχιστον 12 μήνες. Για άδειες οδήγησης που δεν είναι γραμμένες στα Λατινικά απαιτείται διεθνής άδεια οδήγησης.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ/ΠΡΟΣΤΙΜΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ: Τα εισιτήρια και οι προσαρτημένες διοικητικές κυρώσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε παράβαση του Ελληνικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης είναι αποκλειστικά ευθύνη του ενοικιαστή.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ/ΑΚΥΡΩΣΗ: Σε περίπτωση ακύρωσης, ο πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει 24 ώρες πριν. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση σε εξαιρετικές περιπτώσεις ( έλλειψη αυτοκινήτων) πληροφορώντας τον πελάτη μέσω τηλεφώνου ή/και email.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ/ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΣ:  Τα αναφερόμενα αυτοκίνητα είναι ενδεικτικά και μόνο.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ / ΜΕΡΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Οι μέρες υπολογίζονται σε 24 ώρες βάση. Μερική ημέρα μίσθωσης λογίζεται ως ολόκληρη.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΙΚΟΙΑΣΗΣ / ΕΝΤΥΠΑ: Οι οδηγοί πρέπει να επιδείξουν έγκυρο δίπλωμα οδήγησης και ταυτότητα ή διαβατήριο. Επίσης έγκυρη πιστωτική κάρτα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ/ ΜΟΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Η ενοικίαση μονής διαδρομής είναι εφικτή με συνεννόηση και με επιπλέον χρέωση. Οι τιμές υπολογίζονται με επιστροφή στον σταθμό παραλαβής.